Start / Att välja en plastikkirurg

Att välja en plastikkirurg

Innan man genomgår ett ingrepp är det flera frågor som ska besvaras och kontrolleras. Hur man till exempel väljer en klinik.

Recensioner

Börja med att läsa recensioner som tidigare patienter lämnat. Då får du en bra bild av olika kliniker och andra patienters upplevelser.
Här kan du läsa recensioner som patienter lämnat på olika kliniker.

Kvalitetssäkring

Kontrollera att kirurgen är medlem i Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi. Föreningen har krav på att deras medlemmar ska ha 5 års egen dokumenterad erfarenhet av plastikkirurgi samt specialistkompetens i plastikkirurgi.
Hos Socialstyrelsen kan kan du kontrollera att kirurgen är specialiserad inom plastikkirurgi.
Kontrollera hos HSAN om kirurgen fått anmälningar från tidigare patienter och om HSAN beslutat att ge kirurgen en erinran eller varning. Får en kirurg upprepade varningar dras läkarlegitimationen in.

Konsultationer

Gå på konsultationer på flera olika kliniker. En del kliniker har avgiftsbelagd konsultation medan en del har kostnadsfri konsultation. Men det kan vara värt att lägga extra pengar på konsulationer för att hitta rätt klinik och kirurg. Ta gärna med dig någon på konsultationen. Fyra ögon ser mer än två och det kan vara till hjälp att ha med sig någon som kan ta in all information. Begär gärna skriftlig information från kliniken som du kan läsa igenom i lugn och ro.

Frågor som kan ställas vid konsultation
Hur många såna här ingrepp har ni utfört?
Vilket resultat kan jag förvänta mig?
Om jag är missnöjd med resultatet, hur löser ni det?
Vad är den totala kostnaden för hela mitt förlopp?
Erbjuder ni försäkring till exempel för kapselbildning vid bröstförstoring?
Vem är ansvarig narkosläkare och vilka meriter har denne?
Om jag efter hemgång skulle få ont, ha frågor eller av någon anledning behöva få tag på min kirurg finns denne då tillgänglig hela dygnet. Om inte, vilka tider kan jag få tag på denne?
Vilken typ av smärtstillande kommer jag få efter operationen och får jag smärtstillande av er att ta med mig hem? Om inte, får jag receptet innan operationsdagen så jag kan se till att ha smärtstillande hemma?
Hur lång väntetid har ni?

Att göra ett plastikkirurgiskt ingrepp kan innebära en psykologisk omställning och det kan vara bra att få prata med en kurator eller psykolog ibland både före och efter ingrepp. Fråga kliniken om de erbjuder den möjligheten.

Innan operation

Hur du sköter dig har stor betydelse för resultatet av ditt ingrepp.
Innan du ska opereras ska du inte röka på minst 2 veckor. Detta för att rökning försämrar blodcirkulationen och ger sämre läkning. Viktigt är att du INTE använder tabletter som innehåller acetylsalicylsyra som kan öka blödningsbenägenheten. Ej heller ska du ta naturläkemedel som vitamin E, Omega 3 då dessa också ökar blödningsbenägenheten.

Om det går fel

Om du inte fått det resultat du förväntat dig, om du anser dig blivit utsatt för en felbehandling och inte kan lösa situationen med din kirurg kan du göra en anmälan till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Din anmälan kan leda till att kirurgen får en erinran eller varning.
HSAN ger dock inte ekonomisk ersättning utan kan endast ge disciplinära påföljder.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika föreningarna och nämnderna.

Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi
Hemsida

Svensk Plastikkirurgisk förening
Hemsida
Tel: 08-790 33 00

HSAN (Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd)
Hemsida
Tel: 08-786 99 00

Socialstyrelsen
Hemsida
Tel: 075-247 30 00