Startsida / Frågor och svar

Frågor & svar

Här publiceras vanliga frågor och svar om Kosmedics.


Vilka kliniker och salonger är med i sökregistret?

Alla kliniker och salonger som har en egen hemsida finns med i sökregistret. Om du inte hittar en viss klinik eller salong, kontakta gärna oss så lägger vi till dem.

Hur vet man att recensionerna är genuina?

För att skriva en recension måste man vara medlem och ange sitt namn, födelsedatum och kontaktuppgifter. Vi genomför också stickprover bland lämnade recensioner för att verifiera att de lämnats av personer som genomgått angiven behandling eller ingrepp.

Är Kosmedics oberoende?

Hos Kosmedics har alla kliniker och salonger samma förutsättningar för att synas. På den egna hemsidan presenterar företaget den verksamhet man bedriver och det är utifrån den presentationen som Kosmedics kategoriserar de olika klinikerna och salongerna. Kosmedics gör således ingen bedömning i vad som kan vara det bästa för den enskilda patienten eller kunden. Kosmedics talar heller inte för eller emot någon särskild klinik, salong, behandling eller metod. Syftet är att besökaren själv ska finna tillräckligt med information på sajten så att denne själv kan välja behandling, ingrepp, salong och klinik som överensstämmer med det som denne eftersträvar.

Hur kan min klinik eller salong få recensioner?

Genom att uppmuntra era kunder att recensera ingrepp eller behandling de gjort hos er. En klinik eller salong kan ej själva lägga in recensioner utan måste lämnas av kunder och patienter själva.
Ni kan gärna lägga in en länk till oss från er hemsida eller kontakta oss för trycksaker som ni kan ha i er mottagning.